Aktuality

Záplava odpadků v Letňanech

Při procházkách v Letňanech u lesoparku se naskýtá smutný pohled: na mnoha místech se válí odpadky, s nimiž si pohrává vítr a posouvá je dál a dál. Mohou za to sami obyvatelé, kteří neváhají (papírový, plastový atd.) odpad ledabyle odložit vedle plné popelnice, popř. jej „jakoby“ dát do popelnice, která je však už plná, takže ve výsledku je odpad uložen volně. Rovněž developeři mají přístup k odpadům laxní – obaly od stavebních materiálů jsou zafoukané všude možně.

MČ Letňany se k tématu nedávno dvakrát vyjadřovala na diskusním fóru

Jaké jsou postoje MČ Letňany? Podle mého názoru:

 • Když občan na nepořádek upozorní, MČ Letňany většinou odpoví, že zjedná nápravu.
 • MČ Letňany ale také umí nepořádek přehlížet, když např. vypravila kontrolní hlídku, která nepořádek neviděla (stavební materiál u Letňanských zahrad a projektu U Lesoparku), ačkoliv tam samozřejmě byl ve velkém množství.
 • MČ Letňany také ráda neustále opakuje, že obyvatelé jsou neukáznění (a že si za to tedy mohou sami).
 • MČ Letňany také upozorňuje, že úklid např. okolo zastávek není její starostí, ale že nakonec i tam nakonec uklízí.

Výčet není kompletní, udělejte si obrázek sami na diskusním fóru, z něhož prezentuji úryvky:

Bylo by možno využít ke sběru odpadků nezaměstnané?
Vladislav Gerhard: Ano občané jsou neukáznění, a proto se všude válí plno odpadků. Výpomoc přes Úřad práce jsme řešili a po vyhodnocení konstatovali, že by to pro nás znamenalo mimo další administrativy dalšího pracovníka, který by na tyto osoby dohlížel (stejně jako v jiných městech).
Kdo má na starosti úklid okolo kontejnerů na tříděný odpad, který se už možná měsíc válí na rohu ulice Letovská u nového domu?
Jana Pandadisová: Úklid okolí sběrných nádob provádí svozová společnost, chodníky a komunikace uklízí vlastník, v tomto případě MČ Praha 18. Vaše stížnost bude postoupena na odbor hospodářské správy a investic, která úklid zajistí.
Velké igelity ze stavby prodejny LIDL jsou dokonce na větvích okolních stromů, u chodníku na kolonce se povaluje odpad všeho druhu.
Vladislav Gerhard: Byl jsem se na místě podívat a na stavbě je cca polovina nepořádku. Zbytek je na neukázněných občanech. Nicméně nápravu zjednáme.
Je možné zažádat o ohrazení a zastřešení kontejnerů na tříděný odpad?
Jana Pandadisová: Provoz nádob na separovaný odpad je hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy, nikoli městské části. Stanoviště nelze zastřešit, při svozu skla se používá hydraulická ruka, kterou se zvon ze stanoviště zvedá, což by zastřešení znemožnilo. Většina stanovišť separovaného odpadu není umístěna ani v ohrazení, právě z těchto důvodů snadnější manipulace s nádobami.
Kolem probíhajících staveb Central Group (Letňanské zahrady) a projektu U lesoparku dochází k relativně silnému znečištění obalovými materiály. Jde zjevně o stavební odpad.
 • Ing. Ryčl (3. 1. 2018 , MČ Letňany): Na základě podnětu byla provedena dne 2. 1. 2018 stavební úřadem kontrolní prohlídka obou lokalit, kde v těsném okolí stavby nebyly nalezeny žádné odpady, které by mohly být z prováděné výstavby. Vzhledem k tomu, že bohužel skutečně nelze určit původce znečištění, proto byli osloveni zástupci obou projektů (investoři p. Dvořák a Central Group) a upozorněni na správné nakládání s odpadem, aby při nepříznivých podmínkách nedocházelo k znečištění okolí stavby. Dále bylo přislíbeno zjednání nápravy, formou úklidu lokality v co nejkratší době.
 • Obyvatel Letňan (3. 1. 2018): V okolí je skutečně obrovské množství odpadu ze stavby (…). Mohu poslat fotky, protože toto opravdu kontrolní hlídka přehlédnout nemohla. (…) Prosím můžete investory upozornit na tyto části za stavbou a zkontrolovat je?
 • Ing. Václav Ryčl (5. 1. 2018 , MČ Letňany): Investory upozorníme a následně provedeme kontrolní prohlídky
Dobrý den. Prosíme o sdělení jaká organizace a jak často provádí úklid v Letňanech (harmonogram + mapa) zejména v okolí komunikací, jako jsou např. Tupolevova, Veselská, Beranových apod.? Všude se povalují odpadky, nejvíce je jich v okolí autobusové zastávky Tupolevova u OC Letňany, Fryčovická, Dobratická, Staré Letňany (jen kousek od radnice), Krausova, Křivoklátská 527, poliklinika Frydecká, a mnoho dalších míst. Bude-li to pokračovat stejným tempem, budeme se tu cítit jako na skládce.
Místa, která uvádíte, jsou převážně ve správě hl. m. Prahy a jím řízených organizací jako TSK, Dopravní podnik apod. Pro nás je to nekonečný boj s těmito organizacemi a většinou když nereagují na naše urgence, tak to uklidí naše technická skupina. Takže nejde o ignoraci, ale o neplnění povinností organizací, které mají své pozemky spravovat s péčí rádného hospodáře, v případě zastávek u NC Letňany o neukázněnost návštěvníků Letňan a v ostatních případech zpravidla o neukázněnost samotných obyvatel Letňan. Stejná situace je v uklízení psích exkrementů.

Existují nějaké plány na rozšíření Lesoparku Letňany?

Dotaz Kateřiny položený pražským radním v listopadu 2016:

Existují nějaké plány na rozšíření Lesoparku Letňany? Směrem na Čakovice i směrem dál na Letňany a Kbely jsou zatím volné pozemky – pole. (…)

Radní Petra Kolínská odpověděla:

Základním regulativem, který v tuto chvíli stanoví možné funkční využití území je platný územní plán HMP. Po schválení nového územního plánu – Metropolitního plánu Prahy pak bude tímto regulativem tento nový plán.

Pokud jde o území Lesoparku Letňany a jeho možného rozšíření, mám pro Vás dobrou zprávu. Dne 8. 11. 2016 byl schválen Radou HMP podnět na změnu stávajícícho územního plánu podaný městskou částí Praha 18, který dostal číslo 498. Změna má potvrdit a zároveň rozšířit plochy pro účely lesoparku Letňany. Pozemky jsou v majetku Hlavního města Prahy. Pořizování změny je zatím na počátku, lze však říci, že sbírá kladná stanoviska a je na dobré cestě k schválení. Po schválení podnětu Zastupitelstvem HMP následuje fáze posuzování návrhu zadání a následně schvalování návrhu změny UP.
Jako občan Prahy máte možnost pořizování změny územního plánu v různých fázích sledovat, účastnit se jeho projednání na Výboru pro územní rozvoj, Zastupitelstvu HMP či na veřejném projednání a na těchto jednáních se k nim můžete také vyjádřit. Při účasti na jednání Zatupitelstva lze také zjistit, kdo změnu podporuje a kdo ne.

Doporučila bych Vám především obrátit se na zastupitele a Radu městské části, kteří se mohou o vhodné využití jimi spravovaného území především zasadit.

 • Více informací o podnětu najdete na stránkách MHMP
 • Schéma průběhu pořizování změny UP je pak k dispozici zde

Skutečnost (1. 1. 2018)

Metropolitní plán, podle mého stručného porozumění, výše zmíněnou změnu zohledňuje, viz následující obrázky:

Zdroj: metropolitní plán, popis území (PDF)

Byty v kontroverzním projektu Element Letňany s cenovkou okolo 85 tis. Kč/m2

Developer GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o. zahájil dne 29. 11. 2017 prodej 107 bytů v plánovaném bytovém projektu Element Letňany v Tupolevově ulici. Tento projekt má za sebou složitý a kontroverzní vývoj. Za všechny události citujme výrok zástupce městské části, že tento projekt byl schválen proti vůli MČ Praha 18. V současné době se v projektu ještě „nekoplo do země“. Nabídkové ceny bytů lze zprůměrovat takto:

Kč/m2 Průměr 1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
Ceny k 12/2017 85 701 87 559 86 073 83 672

Pro porovnání uveďme nabídkové ceny celkem 56 bytů v projektu Rezidence Křivoklátská, který od podzimu staví developer CPI Property Group uvnitř sídliště v Letňanech:

Kč/m2 Průměr 1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
Ceny k 8/2017 71 248 76 665 70 550 71 813

Lze vidět, že ceny v projektu Element Letňany jsou značně vyšší. Projekt Element Letňany má značné „mínusy“:

 • leží bezprostředně u vysoce frekventované ulice Tupolevova (hluk, prach),
 • je do sídliště „vtlačen“, téměř každý se podivuje nad tím, koho napadlo jej tam postavit.

V Ďáblicích bojují s developerem CPI

„Spor kolem trojice věžáků se rozhořel v pražských Ďáblicích. Až 18patrové domy chce v této části Prahy vztyčit firma CPI Reality spadající do realitního impéria miliardáře Vítka. Proti se však postavila zdejší radnice a někteří místní, kteří hodlají realizaci záměru zabránit peticí. Podle nich projekt naruší stávající charakter okolí. V reakci na odpor investor svůj projekt dočasně pozastavil, aby zvážil další postup.“

Zdroj: Lidovky

Stavba v ulici Tanvaldská. Zdroj: Krásné Kobylisy

Poznámky:

 • Za peticí stojí iniciativa Krásné Kobylisy sdružující odpůrce projektu: „Počet popisů pod peticí „Stop výstavbě vysokopodlažních budov“ na sídlišti Ďáblice dosáhl dne 7. prosince 2017 celkem 6 588, což reprezentuje nadpoloviční (51 %) většinu plnoletých obyvatel sídliště.“
 • Podle spolku Krásné Kobylisy je problémem výstavby například to, že sídliště není na výstavbu dalších bytů koncipované. „Infrastruktura na to prostě nestačí.“
 • Sídliště Ďáblice je odborníky ceněno jako vydařený obytný celkem.
 • Městská část Praha 8 se shodla na odporu proti výstavbě a rozsáhle informuje všechny obyvatele
 • CPI chce novou výstavbou nahradit bývalé družstevní prodejny Včela.
 • CPI se nevzdává a doufá, že výstavbu prosadí.

Konečná metra C v Čakovicích by navazovala na vlakové spojení ze Středočeského kraje

V Deníku byl zveřejněn článek Metro C do Čakovic má zamířit pod zem, doporučuje expert z ČVUT (7. 12. 2017):

 • Hlavní město Praha zadalo vypracování Vyhledávací studie k případné dostavbě linky C, jež má posoudit vedení trasy, optimální umístění stanic, finanční požadavky i časový horizont. Termín dokončení je leden 2018.
 • Letňany i Čakovice se rozrůstají o tisíce obyvatel díky výstavbě i blízkosti menších měst a vesnic a stávající dopravní spojení přestává stačit.
 • Čakovická radnice podmínila změnu územního plánu v areálu Avie Letňany zajištěním osobní i veřejné dopravy v lokalitě, konkrétně umožněním vzniku konečné stanice metra. Majitel areálu Odien Group souhlasí. Stanice by měla stát u vlakové trati v Čakovicích, aby mohl vzniknout významný dopravní uzel pro oblast na sever od Prahy.
 • Dále se zvažuje stanice metra u radnice v Letňanech.