Rezidence Křivoklátská

Rezidence Křivoklátská je rezidenční developerský projekt firmy BPT Development a.s. / CPI Property Group v pražských Letňanech.

Kritika projektu

  • Dotaz na diskusním fóru radnice Letňan č. 2178886 (8. 9. 2017): „(…) Jen se chi zeptat, jestli jste všichni na radnici normální, že tyto stavby stále povolujete. (…) Copak si myslíte, že chceme za zelení stále vyjíždět do vzdálených lesoparků, zeleň tu přeci byla. Navíc se ohromně zaplní celá MČ auty apod. Pokud nejsou volné pozemky na okraji města, tak už nic proboha nestavte, už se tady nedá pomalu bydlet. (…)“
  • Odpověď z radnice od starosty Kabického (11. 9. 2017): „Veškerá bytová výstavba v Letňanech je realizována na soukromých pozemcích a v souladu s platným územním plánem z roku 2002, jehož pořizovatelem je na celém území metropole Hlavní město Praha, nikoli městská část. Samotný proces územního řízení a stavebního povolení u jednotlivých projektů je pak věcí příslušného stavebního úřadu, což je výkon státní správy. Vámi osočovaní zastupitelé jsou zástupci samosprávy a do výkonu státní správy nejsou legislativně oprávněni zasahovat. S výše uvedeným souvisí i Vaše polemika o zeleni. Pokud vlastníkovi pozemku územní plán umožňuje bytovou výstavbu, je jeho věcí, zda tuto možnost využije nebo pozemek jen zatravní. Samospráva je v případě stavby účastníkem řízení pouze jako vlastník sousedních pozemků nebo dává stanovisko k případnému návrhu na změnu územního plánu, pokud o ni vlastník dotčeného pozemku požádá. Tuto možnost pak samozřejmě využíváme tak, aby Letňany byly další výstavbou dotčeny co nejméně. (…)“

Mapa

Nabídkové ceny

Kč/m2 Průměr 1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
Ceny k 8/2017 71 248 76 665 70 550 71 813

Zdroj:

  • Předpoklad: příčky zabírají 5,6 % plochy bytu.
  • Web Archive, analýza autor, ceny jsou spočteny na základě údajů o 36 bytech z celkových 56 bytů

Technické údaje

Položka Popis
Ulice Křivoklátská
Architekt / stavební firma Casua / Unistav
Popis projektu
Počet budov x jednotek 1 budova, 107 bytů, 1+kk až 3+kk; 49 m2 až 77 m2
Počet podlaží 11 nadzemních podlaží, 1 podzemní podlaží, 56 bytů, 52 parkovacích stání, 39 sklepů
Datum výstavby 9/2017 – 6/2019

Zdroj: Rezidence Křivoklátská

Fotografie – vizualizace

Historická vývojová fáze záměru

„Kapacita 59 bytů, 39 parkovacích stání v suterénu + 36 parkovacích stání v docházkové vzdálenosti, 2007, ÚR“

Zdroj: Architektonická kancelář Křivka (2017)

Vizualizace realizovaného záměru

Zdroj: Rezidence Křivoklátská (12/2017)

Výstavba

9-12/2017; zdroj: Rezidence Křivoklátská (12/2017)

Datum: 12/2017